Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

Menu mobilne

61 307 00 29

Światłowody

Światłowody są najszybszym, znanym medium transmisyjnym. Przesyłanie informacji w światłowodzie odbywa się za pomocą światła. Jedną z najważniejszych cech światłowodu jest transmisja informacji na bardzo duże odległości tj. dziesiątek a nawet setek kilometrów bez wzmacniania sygnału. Są bardzo szybkim medium transmisyjnym, ich przepustowość wynosi kilka Gb/s. Ze względu na ich odporność na zakłucenia elektromagnetyczne mogą być stosowane w miejscas gdzie nie ma możliwości zastosowania kabla miedzianego. Przy ich zastosowaniu nie występuje iskrzenie dlatego zapewniają bezpieczeństwo pracy. Ich masa jest niska w porównaniu z kablami miedzianymi. Żywotność ich wynosi 25 lat. światłowody stosuje się przy połaczeniach między budynkami, w budynku do wykonywania połączeń między odległymi punktami oraz gdy występują duże zakłócenia.

Światłowody dzielimy na jednomodowe oraz wielomodowe. Różnią się one sposobem transmisji światła w włóknie światłowodu. Dla światłowodu jednomodowego światło jest transmitowane równolegle do osi światłowodu oraz jest transmitowany jeden mod światła. W światłowodach jednomodowych transmitowany sygnał nie jest rozmywany tak jak w światłowodach wielomodowych.

W przypadku światłowodów wielomodowych przesyłanych jest kilka wiązek światła o tej samej długości fali oraz różnym końcie odbicia światła od granicy rdzenia. Przesyłanie wielu wiązek światła powoduje rozmycie sygnału co ogranicza zasięg przesyłanego sygnału dlatego do transmisji na małe odległości(do kilku kilometrów) stosuje się światłowody wielomodowe natomiast do transmisji na duże odległości stosuje się światłowody jednomodowe

Designed by Vaco System