Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

Menu mobilne

61 307 00 29

Odgromowe i uziemienie

 

Instalacje odgromowe i uziemienie.

Jak wiadome na skutek uderzenia pioruna może dojść do pożaru budynku, porażenia osób w nim mieszkających lub przebywających, a także do przepięcia sieci elektrycznej co może skutkować uszkodzeniem niektórych urządzeń znajdujących się w budynku. Skutecznym rozwiązaniem tego zagrożenia jest odpowiednio zaprojektowana instalacja odgromowa oraz efektywne odprowadzenie z niej ładunku elektrycznego poprzez uziemienie.

Każdy ostry element dachu budynku, znacząco wystający i przekraczający jego poziom jest potencjalnym miejscem uderzenia pioruna. W przypadku braku skutecznej instalacji odgromowej lub mało efektywnego uziemienia po uderzeniu pioruna pożar jest niemal pewny. Aby tego uniknąć możemy zastosować jeden z dwóch wariantów instalacji odgromowych:

– tradycyjna ochrona odgromowa,
– system aktywny.

W pierwszym przypadku należy niejako pokryć budynek siatką łączącą potencjalne miejsca uderzenia
pioruna (wystające metalowe elementy zabudowy dachu kominy, maszty antenowe itp)  i poprzez przewody odprowadzające połączyć je z uziemieniem.

Alternatywą dla tradycyjnego systemu odgromowego jest instalacja z piorunochronem aktywnym, czyli maszt z ostrzem. Dzięki niemu można przewidzieć miejsce uderzenia pioruna, bo maszt przechwytuje wyładowanie i to w dodatku znacznie szybciej niż tradycyjna instalacja.

Samo uziemieni można wykonać na dwa sposoby:

– uziomy fundamentowe,
– uziomy otokowe.

Te pierwsze stanowi stopa lub ława fundamentowa ze zbrojeniem przystosowanym do połączenia z przewodem odprowadzającym. Uziom otokowy to metalowa taśma, tzw. bednarka, ułożona poziomo wokół domu i zakopana w ziemi na głębokości min. 0,5 m, nie bliżej niż 1 m od ścian zewnętrznych budynku.

Wszystkie instalacje odgromowe , uziemienia oraz wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych wykonywane przez nasza firmę są zgodne z normami:
– PN-IEC61024 ,
– PN-86/E-05003/01,
– PN-IEC61024-1-2 ,
– PN-EN 62305 ,
– NFC17-102.

 

Designed by Vaco System