Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

Menu mobilne

61 307 00 29

Pomiary

Pomiary elektryczne

Wszystkie nowo wykonane lub modernizowane instalacje elektryczne, wysokoprądowe czy też nisko przed oddaniem do użytku muszą zostać poddane specjalistycznym pomiarom określającym ich sprawność oraz bezpieczeństwo.

Do tego celu służą właśnie pomiary elektryczne. To że odbiorniki oraz urządzenia elektryczne działają poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym czy też pożarem. Dlatego też w celu ochrony zdrowia i życia osób mających kontakt z danymi instalacjami elektrycznymi należy przeprowadzać badania okresowe i diagnostyczne.

Nasza firma wykonuje pełen zakres badań odbiorczych i okresowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami:
– pomiary parametrów pętli zwarcia ( także z wyłącznikami RCD)
– pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
– pomiary rezystancji izolacji instalacji
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych
– pomiary rezystancji uziemień metodą klasyczną i udarową
– pomiary biegunowości i kolejności faz
– pomiary ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej
– pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian
– badania elektronarzędzi
– badania instalacji odgromowych
– inne specjalistyczne pomiary

Designed by Vaco System