Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

Menu mobilne

61 307 00 29

RTV

RTV-SAT

Podstawowym zadaniem instalacji RTV jest odbiór i dystrybucja sygnałów:
-satelitarnych,
-telewizji naziemnej,
-radiofonicznych,
Zgodnie z normami prawidłowo zaprojektowana i wykonana sieć powinna umożliwiać dostarczenie wszystkich wyżej wymienionych sygnałów, do każdego gniazda antenowego w budynku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw z dnia 22.11.2012:

  1. 192e. Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią w szczególności:kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;
  2.  telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu;
  3.  światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;
  4.  antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny;
  5. antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;
  6. okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;
  7. okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;
  8. maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji, o których mowa w pkt 4 i 5.

Wykonujemy Instalacje telewizji RTV-SAT począwszy od instalacji w domach jednorodzinnych kończąc na zaawansowanych systemach budynków technologicznych oraz przemysłowych oraz systemach telewizji IP.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami w zakresie RTV-SAT prosimy o kontakt, a nasi specjaliści przyjadą na prezentacje, w trakcie której określą indywidualnie rozmiar i koszty niezbędnej infrastruktury spełniającej wszelkie normy zarówno jakościowe jak i prawne.

Designed by Vaco System