Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

Menu mobilne

61 307 00 29

DSO

DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy)

System ten odpowiedzialny jest za  komunikaty dźwiękowe generowane automatycznie (poprzez współpracę z systemem SAP) lub poprzez osobę uprawnioną do kierowania akcją ratunkową. Komunikaty generowane są w momencie wykrycia zagrożenia pożarowego lub innych nieprzewidzianych wypadków zagrażających bezpieczeństwu personelu oraz interesantów przebywających na terenie obiektu objętego zagrożeniem.

Wszystkie elementy systemu takie jak kable, głośniki  oraz mocowania wykonane są z materiałów zapewniających odpowiednio długi czas działania w razie pożaru, umożliwiając tym samym skuteczną i bezpieczną ewakuację budynku.

Komunikaty dźwiękowe i ewakuacyjne są jednoznaczne i proste w zrozumieniu co w razie sytuacji zagrożenia zapobiega rozpraszaniu się ludzi i prowadzi do efektywnej i szybkiej ewakuacji danej części obiektu.
Ponadto pozwalają one uniknąć chaosu oraz paniki wśród osób przebywających na terenie obiektu informując, które strefy są zagrożone , a które nie.

Nasza firma oferuje systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, które swą niezawodnością i skutecznością znacząco podniosą poziom bezpieczeństwa i zapobiegną niekontrolowanym sytuacją podczas zagrożenia pożarowego lub innego typu.

Obowiązek stosowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80, poz.563). §25.1 mówi, że:

„Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

 1. budynkach handlowych lub wystawowych:
  a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej
  10 000 m2,
  b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej
  8 000 m2;
 2.  salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 3.  kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4.  szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 5.  budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 6.  budynkach zamieszkania zbiorowego:
  a) wysokich i wysokościowych lub
  b) o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 7.  stacjach metra (kolei podziemnych);
 8.  dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.”
Designed by Vaco System