Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

Menu mobilne

61 307 00 29

SAP

SAP (Systemy Alarmu Pożarowego)
System wczesnego wykrywania pożarów oraz jego sygnalizowania.
Składa się on z trzech głównych elementów :
– system czujek wykrywających pożar,
– system powiadamiający (alarmujący),
– część wykonawcza.

W skład części odpowiadającej za wykrywanie pożaru wchodzą czujniki wykrywające wzrost temperatury , dym oraz pojawienie się płomieni.

Część alarmująca odpowiedzialna jest za poinformowanie o zagrożeniu osób przebywających na terenie danego obiektu, poprzez odpowiednie komunikaty dźwiękowe oraz zapalenie sygnalizatorów ewakuacyjnych rozmieszczonych na terenie obiektu. Głównym elementem części wykonawczej jest centralka, odpowiada ona za identyfikację miejsca pożaru , powiadamia również Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Steruje ona również otwieraniem drzwi przeciwpożarowych oraz zamyka drzwi mające strategiczne znaczenie przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się ognia. Rozpoczyna pracę systemu oddymiania oraz  uruchamia system zainstalowanych zraszaczy.

Instalowane systemy spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Wszystkie stosowane urządzenia posiadają aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).
Finalnie zgodnie z wymogami cały system odbierany jest przez inspektorów z Państwowej Straży Pożarnej.

Montowane systemy funkcjonują głównie na centralkach firm:
– BOSCH,
– SIEMENS,
– ESSER,
– POLON-ALFA,
– SCHARCK-SECONET.

System Alarmu Pożarowego zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy, pozwala zminimalizować szkody spowodowane przez niekontrolowany ogień, a także poprzez lokalizowanie miejsc objętych pożarem ułatwia i znacznie przyśpiesza działanie służb Ratowniczo-Gaśniczych.

Designed by Vaco System