Profesjonalne Systemy Kontroli Dostępu

Menu mobilne

61 307 00 29

Oddymianie

Oddymianie

System oddymiania ma za zadanie odprowadzanie z budynków i pomieszczeń objętych pożarem gorącego powietrza, dymu i innych toksycznych tlenków oraz produktów powstałych w wyniku spalania. Poprzez odprowadzanie ciepłego powietrza zwiększa on czas przez jaki inne systemy, instalacje jak i sam budynek mogą być wystawione na działanie wysokich temperatur. Przekłada się to na czas bezpiecznej ewakuacji zagrożonego budynku oraz zmniejszenie liczby ewentualnych ofiar, które zostałyby poszkodowane w wyniku zatrucia dymem, czadem lub wyżej wspomnianymi toksycznymi tlenkami.

W skład systemu oddymiającego wchodzą  :
– klapy oddymiające,
– okna oddymiające,
– wentylatory oddymiające,
– elementy sterujące i wykrywające (czujki, centralka SAP, przycisk ROP).

Na rynku dostępne są następujące rodzaje klap oddymiających:
– klapy sterowane elektrycznie,
– klapy sterowane pneumatycznie,
– klapy sterowane mechanicznie.

Rozróżnia się dwa systemy oddymiające
– oddymianie grawitacyjne,
– oddymianie wymuszone.

Oddymianie grawitacyjne jest systemem składającym się z klap oddymiających, otworów i kanałów napowietrzających , kurtyn dymowych. Wszystko to w znaczący sposób obniża temperaturę i zmniejsza poziom zadymienia. Według normy PN-83/B-03430 wentylacja grawitacyjna może być projektowana dla budynków do 9 kondygnacji włącznie.

Oddymianie wymuszone, czyli wentylatory, które najczęściej sterowane są przez centralkę SAP , zasadniczo nie usuwają dymu, który już znajduje się na klatkach schodowych lecz poprzez wytworzenie nadciśnienia zapobiega zwiększeniu poziomu zadymieniu.

Stosowanie oby tych systemów zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, znacząco zwiększa czas bezpiecznej ewakuacji, a także pozwala na zabezpieczenie cennych rzeczy i dokumentów zanim pożar osiągnie rozmiary uniemożliwiające to. Dodatkowo zgodnie z prawem panującym w Polsce jego stosowanie pozwala obniżyć klasę odporności pożarowej budynku co przekłada się na koszty inwestycji. Ułatwia on także działanie służb ratowniczych zwiększając widoczność poprzez odprowadzanie dymu oraz pozwalając dostać się do miejsc, w których normalnie rozgrzane powietrze spowalniałoby działania ratowników.

 

Designed by Vaco System